Müşteri memnuniyeti başta hizmet sektörü olmak üzere tüm işletmeler için son derece önemli bir kavramdır. İnternetin gelişmesi,ticaretin küreselleşmesi vb. etenler işletmelerde pazarlama faaliyetlerinin de gelişmesine neden olmaktadır. söz konusu bu değişim son yıllarda müşteri memnuniyeti kavramını gündeme getirmiştir.

Müşteri memnuniyeti kavramı işletmelerin müşterilerine verdiği değeri göstermenin yanı sıra işletmenin müşteriler gözündeki değerini ve kalitesini de göstermektedir. Öyle ki müşteri memnuniyeti müşterilerin sadık hale gelmesi ve işletmenin devamlılığı açısından son derece önemlidir.

İşletmeler, özellikle de hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler müşterilerin memnuniyetini ölçmek için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Söz konusu yöntemlerin başında da müşteri memnuniyeti anketi yer almaktadır. Memnuniyet anketlerinin temelinde müşteri memnuniyetini ölçmek ve işletme faaliyetlerine yönelik gelişmeleri müşteri memnuniyet anketinin sonuçlarına göre geliştirmek bulunmaktadır.

Müşteri memnuniyeti anketi yapan firmalar tarafından müşteri memnuniyeti ölçümü için pek çok sistem ve yöntem geliştirilmektedir. Ozosurvey Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Sistemi’de müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla geliştirilen uygulamalardan birisidir.  Temel mantığında işletmelerin müşteri memnuniyetini ölçerken aynı zamanda gelişen olumsuzluklardan işletme yönetimi tarafından anında haberdar olması yatmaktadır. İşletme yönetiminin işletmede müşteri ve çalışan veya hizmet ile ilgili yaşanılan olumsuzluklardan anında haberdar olması bu olumsuzlukların müşteri yorumu olarak internete yansımaması açısında önemlidir.

Ozosurvey müşteri memnuniyeti ölçüm sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için ozosurvey.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.